Jste v chráněném území, chraňte jeho přírodu

Čtěte pozorně následující informace, můžete se vyhnout problémům při návštěvě CHKO. V zájmu zachování přírodních a kulturních hodnot oblasti není dovoleno: poškozovat a znečišťovat přírodu, poškozovat povrchové i podzemní krasové jevy, chodit mimo značené cesty a trasy, vjíždět motorovými vozidly mimo veřejné komunikace, ničit květenu, zvířenu, lesní porosty, tábořit a rozdělávat ohně a vstupovat do nezpřístupnělých jeskyní. Do jeskyní Moravského krasu je přísně zakázáno vodit či nosit zvířata, a to ani skrytá v tašce.

Vstupenky a rezervace do jeskyní

Vstupenky do jeskyní se kupují přímo před jednotlivými jeskyněmi. Výjimkou jsou jeskyně Punkevní, do kterých je možno vstupenky zakoupit také na Ústřední informační službě na Skalním mlýně a v sezóně na informační službě poblíž horního můstku propasti Macocha. V hlavní sezóně jsou vstupenky do Punkevních jeskyní často vyprodány, a proto je vhodné si je zarezervovat.

Volný vstup do jeskyní a slevy

Volný vstup do jeskyní mají: děti do 6 let, členové České a Slovenské speleologické společnosti.

Slevy na vstupném mají: děti ve věku od 6 do 15 let, držitelé průkazů osob ZTP a ZTPP, členové ČSOP.

Doprava a parkování u jeskyní

Placená parkoviště jsou před každou jeskyní. Výjimkou jsou jeskyně Punkevní, kde zaparkujete automobil popř. autobus na placených parkovištích na Skalním Mlýně nebo u propasti Macocha. K jeskyním se z obou stanovišť dostanete pěšky nebo ze Skalního Mlýna silničním vláčkem a od propasti Macocha lanovkou. Kompletní informace o dopravě naleznete na stránce "doprava".

Jízda na kolech v CHKO Moravský kras

Na celém území národní přírodní rezervace je zakázáno jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody. Značená turistická trasa není vždy cyklotrasou. Pokud nejezdíte po povolených vyznačených cestách porušujete zákon o ochraně přírody.

Informace pro vozíčkáře

Jeskyně Sloupsko-šošůvské a jeskyně Punkevní jsou z části bezbariérové a tak i osoby na vozíku mohou tyto jeskyně shlédnout (prosím, nahlaste se předem). Propast Macocha - nedaleko horního můstku propasti Macocha je parkoviště. Od něj až k můstku (asi 200m) je cesta bezbariérová. Plánujete-li návštěvu Moravského krasu, podrobnější informace naleznete na stránkách občanského sdružení Bez bariér.